Båtmotorer

Både segelbåtar och motorbåtar har båtmotorer. De är oftast kolvmotorer som drivs med bensin eller diesel. Beroende på hur stor båten är kan motorn vara en utombordsmotor eller inombordsmotor. Mindre segel- och motorbåtar har ofta utombordsmotor, som monteras i båtens akter, medan större båtar oftast har inombordare som monteras inuti båten. Läs mer om detta på wikipedia. På större fartyg och skepp kallas motorerna fartygsmotorer. De är proportionerligt större, och består idag oftast av en eller flera dieselmotorer.070627-014

Utombordsmotorer kan vara av tvåtaktstyp eller fyrtaktstyp, där den senare motorn är något tyngre. I en tvåtaktsmotor komprimeras bränslet varje gång motorns kolv rör sig uppåt, och antänds. En rörelse uppåt kallas takt, och i en tvåtaktsmotor går det två rörelser på en cykel. I en fyrtaktsmotor förbränns bränslet i fyra takter; insugningstakten, när bränslet sugs in i cylindern; kompressionstakten, när bränslet komprimeras; förbränningstakten, då bränslet antänds, expanderar och trycker ned kolven igen; och utloppstakten, då avgaserna trycks ut. Fördelen med en fyrtaktsmotor är att den förbrukar mindre bränsle och släpper ut mindre avgaser. En modernare tvåtaktsmotor är på samma sätt bättre ur miljösynpunkt. Eftersom gamla tvåtaktsutombordare, med förgasare, har dålig förbränning, åker en stor del av bränslet oförbränt ut i havet. Ungefär 20-30 % av bränslet beräknas gå förlorat på det sättet. Om den gamla tvåtaktaren byts ut mot en modernare, med direktinsprutning istället för förgasare, kan utsläppen och bränsleförbrukningen minska markant. Det beror på att direktinsprutningen gör motorns förbränning mycket mer effektiv. Ännu bättre blir resultatet om man byter till en fyrtaktsmotor. Den har dels ännu lägre bränsleförbrukning och bättre effektivitet än en modern tvåtaktare, dels renare avgaser. Dessutom låter den mindre jämfört med en tvåtaktsmotor. För att maximera effekten av en dieselbåtmotor bör man dieseloptimera den. Du kan läsa mer om dieseltrim på Dieselkraft.se. Andra saker du kan göra för att få bättre effekt och mindre bränsleförbrukning är att anpassa båtmotorns lutning, den så kallade riggvinkeln, efter hur båten är belastad. Du bör kontrollera att motorns propeller inte är skadad, att tändstift och brytarspetsar är rätt inställda och att bränslefiltret, fördelardosan och tändkablarna är rena och inte är skadade. Undvik såklart också tomgångskörning så mycket som möjligt. Läs mer om effektivisering på batmiljo.se

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto