Bygga pentry i båten

När man installerar ett pentry i sin segelbåt eller motorbåt handlar mycket självklart om hur båten ser ut, eftersom det begränsar hur mycket utrymme man har. Det man ska fråga sig i andra hand är vilka behov man har, och välja pentry efter det.

Själva matlagningsdelen kan till exempel bestå av ett spritkök, av elektrisk gasol eller av ett kombinationskök. Det finns fördelar och nackdelar med samtliga varianter, så vilken lösning man föredrar beror på ens personliga preferenser. Ett spritkök är till exempel mycket säkert. Det anses vara det tryggaste sättet att laga mat till havs, eftersom det inte involverar tryck. Dessutom är spritköken nästan helt ljudlösa, och tar upp lite plats. Det är därför en bra lösning om man har en mindre båt.boats-618203_1280

Spritköken kan dock vara ganska svåra att rengöra, och om man tycker att det är ett problem kan en elektrisk spis vara ett bättre alternativ. En elektrisk spis är både enkel att rengöra och enkel att använda: man trycker helt enkelt på en knapp eller vrider på ett vred (beroende på modell) och börjar med sin matlagning. Om man har tillräckligt med plats kan en kombination av spritkök och elektrisk spis vara att föredra, eftersom man då kan laga mat med spritköket till havs och med den elektriska spisen när man ligger förankrad vid land.

Om man prioriterar miljön och att spara på energi så mycket som möjligt är gasol den bästa metoden att laga mat.

Man bör också fundera över hur diskhon och blandaren ska vara utformade för att utnyttja utrymmet i pentryn på bästa sätt. Du kan se ett stort utbud av blandare på Swedmart.se, och bilda dig en uppfattning om vilken som skulle passa i ert kök. Vissa diskhoar kan kombineras med exempelvis en gasolplatta, vilket gör det mesta av en liten yta.

Det kan vara en bra idé att till exempel gå på båtmässor och till båthandlare för att få prova på att stå i olika pentrymiljöer och testa vad som faktiskt känns bra i verkligheten. Det ökar chanserna för att ni kommer att göra rätt val och trivas bra med ert pentry, där ni ju kommer att laga mycket mat.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto