En segelbåts konstruktion

En segelbåt drivs framåt med hjälp av, som namnet antyder, segel. Seglet använder vindens kraft för att driva båten framåt. När vinden strömmar runt seglet skapas ett undertryck på seglets läsida, det vill säga den sidan som är vänd bort från vinden, vilket gör att seglet dras framåt, och därmed även båten. Om seglet behöver justeras för att förbättra dragkraften gör man det genom att dra in eller släppa på skoten, det vill säga tampar fästa i seglets nedre, bakre hörn, som kallas skothornet. Seglens sidor kallas lik, och hörnen för horn. Läs mer om olika segel på wikipedia. Seglen är fästa vid en eller flera master på båten, samt vid en bom, som är en stång fäst nedtill på masten. Masten stöds av två stag, ett akterstag och ett förstag, som fäster högst upp i masten och i båtens akter och för. Masten i båtens mitt kallas stormast, och är den mast där storseglet är fäst. Storseglet var historiskt det viktigaste seglet, och har behållit sitt namn även då andra segel i modern tid har blivit större, till exempel spinnakern. Spinnakern är ett stort, lätt segel som används vid segling när vinden blåser i segelbåtens färdriktning, så kallad läns. Eftersom storseglet framförallt är effektivt vid segling i sidvind, det vill säga bidevind, halv vind eller slör, sätter man upp spinnakern när man går på läns. Spinnakern är en typ av fock, det vill säga ett segel i båtens för. Andra fockar är genua och gennaker.1343

För att styra en segelbåt används ett roder som sitter i båtens akter. Rodrets nedre infästning vilar på skäddan, som är en slags förlängning av kölen på båten. Om segelbåten är en kölbåt består hela kölen av ballast, eller innehåller ballast. Den är till för att sänka segelbåtens tyngdpunkt, vilket är nödvändigt för att förbättra tvärskeppsstabiliteten och för att båten inte ska driva i sidled när man seglar i sidvind. På segeljollar och segelkanoter har båten istället ett centerbord, det vill säga en nedfällbar skena i mitten av båtens skrov, med samma funktion som den tunga kölen i en kölbåt. Läs mer om det på wikipedia.

Även segelbåtar har ofta någon form av motor för att i nödfall kunna drivas framåt även vid stiltje, men en segelbåt kommer till sin fulla rätt när den drivs framåt av vinden och sina segel.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto