Fiska från båt

Att meta från en brygga eller en klippa kan vara mycket rogivande och ge tid till eftertanke och reflektion. Om du är intresserad av en mer aktiv fiskeform med lite fart och fläkt kan dock fiske från båt vara något för dig.

Att fiska från en båt kan ske på olika sätt beroende på vilken båt man har, vilken motor båten har och vilken metod man använder sig av. Skillnaden mellan att helt enkelt meta i en eka istället för på land och att fiska från en båt är att båten i det sistnämnda fallet är en del av redskapen som används vid fisket, och inte bara en plats att sitta och hålla i spöet.

En teknik som används vid fiske från båtar är dragrodd eller trolling. Skillnaden mellan dragrodd och trolling är att man i det förstnämnda fallet använder en roddbåt, och i det sistnämnda en motorbåt med tyst motor. Båda fiskeformerna innebär att draget eller betet släpas efter båten. På det sättet kan man snabbt söka av stora vattenområden för att hitta fisken. Något som är viktigt att tänka på är dock att denna typ av fiske inte är tillåtet i alla vatten.  Dragrodd eller trolling är utmärkt för fiske av många olika sorters fisk, till exempel gädda, gös, lax och öring. Den utrustning du behöver är en roddbåt och ett fiskespö med rulle. Ytterligare utrustning som inte är nödvändig, men som underlättar, är en spöhållare, eftersom du då har händerna fria till att ro, och inte behöver oroa dig för att spöet försvinner ner i vattnet om du får napp.Fiska från båt 22

En annan metod för att fiska från en båt är så kallad vertikaljiggning. I denna form av fiske använder man sig av ett spö gjort för pimpelfiskning, med en vertikal lina, och ett bete som kallas jigg, som har en rund tyngd fäst vid betets ”huvud”. Betet sänker man ner så att man fiskar rakt under båten. I denna form av fiske får man därför leta upp ett fiskstim, och sedan försöka hålla båten så stilla som möjligt på samma plats. Med denna metod kan man bland annat fånga gös, abborre och gädda.

Om du ska försöka dig på någon av dessa fiskeformer är det viktigt att du har den utrustning som behövs. Du hittar all form av nödvändig utrustning för fiske på Hunyardberras.com.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto